#دزدگیر #دزدـگیر #هوشمندـسازی #هوشمندسازی #خانهـهوشمند #smarthome

Cover Glossy

موجود در 9 رنگ
Cover Glossy ساده ترین راه برای سفارشی کردن Cosmic LED و +Cosmic  است.
Cover Glossy در 9 رنگ موجود است.

براق است!

ساخته شده از رزین های با کیفیت بالا
پوشش از رزین با کیفیت بالا ساخته شده است و به پایان براق می آید برای تکمیل چراغ کیهانی به کمال.

نصب آسان

نصب فوق العاده سریع
طراحی شده به خصوص برای سفارشی کردن نور کیهانی خود، هیچ چیز ساده تر از نصب پوشش نیست.