#جعبهـابزار #tools_bag

جعبه ابزار شامل:

  • 1 عدد پیچ گوشتی چهارسو
  • 1عدد پیچ گوشتی دوسو
  • 1عدد سیم چین
  • 1 عدد آچار پانچ سوکت شبکه و تلفن
  • 1عدد سیم لخت کن
  • 1 عدد آچار پانچ پچ پنل
  • 1 عدد آپار پانچ مخابراتی
  • 1 عدد آچار کیستون
  • 1 عدد تستر کابل شبکه

Copyright © 2017 ssaco Inc. All rights reserved | Designed By: Homay Web