شرکت سیما سیستم آریا همواره در جستجوی نمایندگان فعال در نقاط مختلف ایران می باشد. لذا از فروشگاه ها و شرکت هایی که تمایل و سابقه کار مرتبط در زمینه شبکه دارند دعوت می نماییم که برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایند.

برای کسب نمایندگی محصولات نت ایز،  لن سن ، ویمتگ و ایتایگر، می بایستی فرم نمایندگی زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک برای شرکت ارسال نمایید. لطفا پیش از ارسال مدارک حتما با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

برای دیدن شرایط اخذ نمایندگی سیما سیستم کلیک کنید:

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات نت ایز برای فروشگاه ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات نت ایز برای شرکت ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات لن سن برای فروشگاه ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات لن سن برای شرکت ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات ویمتگ برای فروشگاه ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات ویمتگ برای شرکت ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات ایتایگر برای فروشگاه ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم

شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات ایتایگر برای شرکت ها:

دانلود کاتالوگ نت ایز از سایت سیما سیستم